Kết quả giải Cây vợt vàng 2016 – Result of Golden racket tournament 2016

Ngày 28/8/2016, giải Cây vợt vàng đã kết thúc thành công tốt đẹp với kết quả như sau.

On August 28, 2016, The Golden racket tournament has successfully finished with the result as below.

Men's team

1. Nhất đồng đội nam (First men's team):  Korea men

2. Nhì đồng đội nam (Second men's team): Quân đội A (VIE)

3. Đồng hạng 3 đồng đội nam (Third men's teams):  Japan men A, Indonesia Men

Women's team

1. Nhất đồng đội nữ (First women's team) : PETROSETCO HOCHIMINH (VIE)

2. Nhì đồng đội nữ (Second women's team) – Hongkong

3. Đồng hạng 3 đồng đội nữ (Third women's teams) – Japan women AJapan women B

Men's single

1. Nhất đơn nam (First men's single): QI JIA WEI (Yunnan China)

2. Nhì đơn nam (Second men's single): LAM SIU HANG (Hongkong)

3. Đồng hạng 3 đơn nam (Third men's single): KIM GANG WOOG (Korea), AKHMAD DAHLAN HARURI (Indonesia)

Women's single

1. Nhất đơn nữ (First women's single): NG WING NAM (Hongkong)

2. Nhì đơn nữ (Second women's single): ZHAO LIN (PETROSETCO HOCHIMINH)

3. Đồng hạng 3 (Third women's single): KIM YEON RYEONG (Korea), EDAMATSU AMI (Japan)

Best Team of the tournament – Giải nhất toàn đoàn

1. HongKong Team

Kết quả chi tiết từng set đấu, xin xem Ở đây

For detailed result of each match, please Click here.

Xin cảm ơn sự tham gia thi đấu và cổ vũ của mọi người – Thanks all the teams for everything and thanks the supporters for warmly supporting during the tournament.

Một vài hình ảnh – Some pictures

IMG_1513

Đồng đội nam – Men's teams

 

IMG_1514

Đội vô địch nam – Men's team champion

 

IMG_1515

Đồng đội nữ – Women's teams

 

IMG_1516

Đội vô địch nữ – Women's team champion

 

men-single-champion3

Đơn nam – Men's single

 

women-single-champion3

Đơn nữ – Women's single

 

men-single-champion

Nhất đơn nam (First men's single): QI JIA WEI (Yunnan China)

 

women-single-champion

Nhất đơn nữ (First women's single): NG WING NAM (Hongkong)


Bài viết cùng chuyên mục: