Contact | Liên hệ

Họ tên - Your name (*):

Email - Your email (*):

Tiêu đề - Subject:

Nội dung - Content:

 • Chủ tịch HTTF – Chairman of HTTF
  • Mr. Hồ Song Ngọc

 • Phó chủ tịch HTTF –  Vice Chairman of HTTF
  • Mr. Trịnh Công Phương
  • Mr. Bùi Trọng Nhơn
  • Mr. Nguyễn Liên Phương

 • Tổng thư ký HTTF, kiêm Trưởng ban chuyên môn Bóng bàn TP Hồ Chí Minh – Secretary General of HTTF / Head of Table Tennis Division – Ho Chi Minh City

 • Ủy viên – Committee member of HTTF
  • Mr. Nguyễn Phúc
  • Mr. Ngô Phạm Cao
  • Mr. Dương Ngọc Nhàn
  • Mr. Nguyễn Hồ Thanh
  • Mr. Trần Ngọc Thanh Liêm
  • Mr. Trần Văn Hiến
  • Mr. Bùi Thế Nghĩa
  • Mr. Nguyễn Công Cường
  • Mr. Hoàng Hải Triều
  • Mr. Nguyễn Phước Hoài Chương

 • Phụ trách kỹ thuật website – Website technical manager

 • Liên đoàn bóng bàn thành phố Hồ Chí Minh 
  • Số 2 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh
  • 2 Dinh Tien Hoang Street, Da kao ward, District 1, Ho Chi Minh City